RetailAcademy

Uddannelse og træning

Lederudvikling

Har du styr på butikkens ledelse?

Retail Academy tilbyder skræddersyet lederudvikling, der er tilpasset den enkelte butik eller kædes behov.

Ledelse er et af grundelementerne for succes i detailhandlen og det er derfor vigtigt, at lederne har de rigtige ledelsesmæssige kompetencer.

Ledelse og organisering

Det er vigtigt at lederen er opmærksom på sin rolle i butikken og ikke mindst i forhold til den øvrige organisation.

Personlig udvikling og lederskab

Bag enhver leder findes der en person.

Det er vigtigt at lederen er opmærksom på sin egen personlige udvikling, i forhold til rollen som leder, for dermed at kunne gå forrest og skabe resultater som leder.

Lederens opgaver og butiksplanlægning

Lederen har ofte mange opgaver i forhold til butikkens drift.

I den forbindelse kan lederen med fordel anvende en række værktøjer, der kan sikre en optimal udnyttelse af butikkens ressourcer, herunder medarbejdernes kompetencer.

Konflikthåndtering og kommunikation

Alle ledere har oplevet konflikter i deres karriere.

Det er derfor meget vigtigt, at lederen har de rigtige værktøjer, for at kunne løse konflikterne, eller helt undgå at havne i en konflikt.

Lederen bør ligeledes have fokus på kommunikation- da denne ofte er årsagen til, at der opstår konflikter.

Personlig planlægning og selvledelse

Lederens tid er en vigtig ressource.

Lederen bør løbende sikre, at han/hun anvender sin tid korrekt, i forhold til de daglige opgavaver.

Lederen skal ligeledes sikre sin egen motivation, for at yde en optimal indsats.

Forandringsledelse

De fleste ledere vil opleve at skulle styre sine medarbejdere gennem en forandringsproces. Det kan være nye regler og retningslinjer eller større organisationsændringer.

Det er vigtigt at lederen har de korrekte værktøjer for at sikre forandringen bliver en succes.

Lederen som rollemodel

Lederen ses ofte som en rollemodel for sine medarbejdere.

Det betyder, at lederen går forrest, og viser sig som et godt eksempel.

Et stort ansvar, som lederen skal være opmærksom på.

Work-Life balance

Ledren skal være opmærksom på balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Hvis der ikke er en naturlig balance, er det meget sandsynligt at der opstår stress.

Det er derfor vigtigt, at lederen er opmærksom på sine egne grænser og lytter til kroppens signaler.